Rajiv Gandhi University of Health Sciences

RANK HOLDERS LIST

NOVEMBER 2021 EXAMINATION – B.SC Nursing

SI.No

Student name

Year

Subject

Rank

1.       

Nitu Shrestha

2nd year B.Sc

MSN -I

MSN-I

7th

2.       

Anju Kumari Dulal

10th

3.       

Anju Kumari Dulal

2nd year B.Sc

CHN -I

5th

4

Nitu Shrestha

6th

5

Priya Puri

7th

6

Bijayata Maharjan

9th

7

Ama Tamang

10th

8

Ayushma Subedi

10th

9

Chokey Lhamu

10th

10

Sushmita Godar Chhetri

2nd year B.Sc

CET

3rd

11

Nitu Shrestha

7th

12

Anusha Kafle

9th

13

Lalremruati

10th

14

Risa Debbarma

10th

15

Anju Kumari Dulal

2nd year B.Sc

PPG

2nd

16

Lalremruati

4th

17

Nitu Shrestha

4th

18

Priya Puri

5th

19

Bijayata Maharjan

9th

20

C. Malsawmkimi

10th

21

C. Malsawmkimi

2nd year B.Sc

Sociology

3rd

22

Nitu Shrestha

3rd

23

Lalremruati

7th

24

Aharna Pal

8th

25

Anju Kumari Dulal

9th

26

Risa Debbarma

9th

27

Sijan Gurung

3rd year B.Sc

MSN- II

7th

28

Sagun Devkota

8th

29

Saloni Manna

10th

30

Sijan Gurung

3rd year B.Sc

CHN -II

10th

31

Manisha Acharya

3rd year B.Sc

MHN

6th

32

Manisha Acharya

3rd year B.Sc

Nsg Research & Statistics

2nd

33

Akshaya Vinod

6th

34

Manu Moncy

7th

Rajiv Gandhi University of Health Sciences

PROVISIONAL LIST OF TOPPER-  B.Sc Nursing

SI.No

Student name

Examination held

Year

Rank

1.       

Prajeena Dhital

September  2019

B.Sc ( N) 2nd year

1st Rank and Gold Medallist

 

November 2021

B.Sc (N) 4th Year

7th Rank 

 

PROVISIONAL LIST OF TOPPER-  M.Sc Nursing

SI.No

Student name

Examination held

Year

Rank

1.       

Sarita Sah

November 2021

M.Sc 2nd year

 8th rank and overall 4th rank

2.       

Pratima Sapkota

M.Sc 2nd year

5th rank

3.       

Sunibala Wangkhem

M.Sc 2nd year

7th rank

4.       

Prasanna .S

M.Sc 2nd year

10th rank

 

BEST OUTGOING STUDENTS

SI.No

Student name

Examination held

Year

1.       

Sarita Sah

November 2021

M.Sc 2nd year

2.       

Prajeena Dhital

B.Sc (N) 4th Year

3.       

Panmei Gaithaimelu

P.B.B.Sc (N)2nd year